آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / آرشیو برچسب: خطای System.Runtime.InteropServices.COMException: Invalid site name

آرشیوهای برچسب : خطای System.Runtime.InteropServices.COMException: Invalid site name

خطای C:Windowssystem32inetsrvconfigadministration.config

Can not Create Websites in WebSitePanel with MailEnable

در صورتی که هنگام ساخت website در websitepanel با خطای زیر مواجه می شوید:

System.Runtime.InteropServices.COMException: Invalid site name

“c:windowssyswow64inetsrvconfigadministration.config” instead of “c:windowssystem32inetsrvconfigadministration.config” (even though the error specifies otherwise

دستورات زیر را در command prompt اجرا نمایید.

ادامه ی مطلب