آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / websitepanel / Park کردن دامنه در websitepanel

Park کردن دامنه در websitepanel

Domain pointer Websitepanel

وارد کنترل پنل شوید و روی Domains کلیک نمایید.

pointer

روی Add Domain کلیک کنید

pointer2

در صفحه جدید روی domain کلیک کنید.

pointer3

در قسمت Add a domain name نام دامنه که می خوهید Park شود را وارد کنید و در قسمت point to existing Web site  دامنه ای که می خواهید روی آن park انجام شود را انتخاب کنید.

pointer4