آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / PHP / مقایسه XCache و Memcache و APC

مقایسه XCache و Memcache و APC

این تست را بروی اسکریپت phpfox انجام می دهیم تا میزان بهبود کارایی هر یک از cache ها را بررسی نماییم.

در این آزمایش از وب سرور apache استفاده شده است. برای این تست، ما ۱۰۰۰ درخواست در صفحه اصلی با ۱۰ کاربر همزمان مورد آزمایش قرار گرفت. تنظیمات apache و mysql در حالت default میباشد و حداقل اطلاعات در سایت قرار داده شده است و نتیجه ممکن است بسته به محتویات وب سایت متفاوت باشد.

cache

نتایج تست:

Memcached

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 103.594 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 29972124 bytes

HTML transferred: 29559780 bytes

Requests per second: 9.65 [#/sec] (mean)

Time per request: 1035.940 [ms] (mean)

Time per request: 103.594 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 282.54 [Kbytes/sec] received

APC

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 82.830 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 30110000 bytes

HTML transferred: 29696000 bytes

Requests per second: 12.07 [#/sec] (mean)

Time per request: 828.295 [ms] (mean)

Time per request: 82.830 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 355.00 [Kbytes/sec] received

Xcache

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 86.303 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 30110000 bytes

HTML transferred: 29696000 bytes

Requests per second: 11.59 [#/sec] (mean)

Time per request: 863.026 [ms] (mean)

Time per request: 86.303 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 340.71 [Kbytes/sec] received

نتیجه:

در این آزمایش APC و XCache بهتر از memcache عمل نمودند، APC تقریبا ۵% بهتر وسریعتر از Xcache عمل کرده است و ۲۵% بهتر و سریعتر از memcache و ۹۰% بهتر از حالت بدون cache بوده است. بنابراین در این اسکریپت جامعه مجازی APC و XCache پیشنهاد بهتری هستند.