آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / MsSQL / مشکل در بازگردانی (restore) دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل

مشکل در بازگردانی (restore) دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل

در صورتی که در هنگام بازگردانی دیتابیس در  website panel خطای زیر را مشاهده نمودید:

Log Name: WebsitePanel Source: WebsitePanel Date: 15/11/2012 5:28:14 PM Event ID: 0 Task Category: None Level: Error Keywords: Classic User: N/A Computer: WIN-XXXXXXXX.hostdomain.com Description: [11/15/2012 5:28:14 PM] ERROR: ‘Microsoft SQL Server 2008′ BackupDatabase
System.Data.SqlClient.SqlException (0×۸۰۱۳۱۹۰۴): Cannot open backup device ‘C:UsersWPServerAppDataLocalTempcustomerusernameRestaurantMenu.bak’. Operating system error 5(failed to retrieve text for this error. Reason: 15105). BACKUP DATABASE is terminating abnormally

جهت رفع خطا  در مسیر  C:UsersWPServerAppDataLocal سطح دسترسی   everyone را برای پوشه  Temp تنظیم  نموده و سپس بازگردانی دیتابیس را مجدد بررسی نمائید.