آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / MsSQL / غیرفعال کردن sa

غیرفعال کردن sa

چگونه user sa را در sql غیر فعال کنیم؟

توجه داشته باشید، قبل از اینکه اکانت sa را غیرفعال نمائید بررسی کنید که اکانت دیگری با دسترسی مدیریتی به منظور دسترسی به SQL وجود دارد.

جهت فعال یا غیر فعال نمودن sa از دستورات زیر استفاده نمائید:

use master
/* غیر فعال نمودن SA Login */
ALTER LOGIN [sa] DISABLE
GO
/* فعال نمودن SA Login */
ALTER LOGIN [sa] ENABLE
GO