آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Remote Desktop / خطای System.Web.AspNetHostingPermission failed

خطای System.Web.AspNetHostingPermission failed

System.Web.AspNetHostingPermission failed

در صورتی که با خطای بالا مواجه می شوید، وارد IIS شوید و در سایت مورد نظر وارد Advanced Settings شوید.

Load User Profile را در حالت True قرار دهید.

System-Web-AspNetHostingPermission-failed

در نهایت Application pool سایت مورد نظر را restart نمایید.