آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Remote Desktop / خطای SQL Server Management Studio Error 916

خطای SQL Server Management Studio Error 916

SQL Server Management Studio Error 916

در صورتی که با خطای زیر مواجه می شوید.

916

به SQL Server متصل شوید. از سربرگ view روی Object Explorer Details کلیک کنید.(یا F7 را فشار دهید)

View

روی گزینه Databases کلیک کنید.

2761_ObjectExplorerDetailView

روی header ستون ها کلیک راست کرده و گزینه collation را غیر فعال کنید.

2761_ObjectExplorerDetailViewColheader

2761_RighClickonColumnHeaderPopUp