آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Server Level / خطای (‘da_admin’@’%’) does not exist when using LOCK TABLES

خطای (‘da_admin’@’%’) does not exist when using LOCK TABLES

mysqldump: Got error: 1449: The user specified as a definer (‘da_admin’@’%’) does not exist when using LOCK TABLES

در صورتی که در هنگام Backup گیری با خطای بالا مواجه می شوید می توانید عبارت زیر را directadmin.conf اضافه نمایید.

extra_mysqldump_options=--single-transaction

و یا از طریق ssh ازطریق command زیر اقدام به Backup گیری نمایید.

mysqldump --single-transaction -u USERNAME -p DATABASENAME