آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Server Level / تغییر نام user در Directadmin

تغییر نام user در Directadmin

How to change a DirectAdmin username

برای تغییرusername  یک اکانت وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستور زیر را اجرا نمایید:

./change_username.sh olduser newuser