آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Server Level / تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

change phpmyadmin address

ابتدا مسیر زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf

در محتوای نمایش داده شده خط مربوط به phpmyadmin  را به نام دلخواه تغییر دهید:

Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin/
Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin/

تغییرات را ذخیره نمایید و سرویس httpd  را restart  نمایید.

service httpd restart