آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Server Level / بروز رسانی لایسنس Direcatmin

بروز رسانی لایسنس Direcatmin

Update DirectAdmin License manually

برای اینکار وارد مسیر زیر شوید:

 

cd /usr/local/directadmin/scripts

 

و دستورات زیر را اجرا نمایید:

./getLicense.sh CID LID
service directadmin restart

توجه داشته باشید بجای CID باید client ID و بجای LID باید License ID را وارد نمایید.