آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / MySql / بررسی پارامترهای my.cnf (بخش دوم)

بررسی پارامترهای my.cnf (بخش دوم)

query_cache_limit

حداکثر اندازه قابل ذخیره یک خروجی واحد، در cache است. این متغیر مربوط به query_cache_size است.

query_cache_type

نوع query cache را مشخص میکند.

۰: نتایج در cache ذخیره نمی شود و یا نتایج قابل بازیابی نیست.

۱: تمام query ها cache می شوند.

۲: تنها query هایی که با SELECT SQL_CACHE آغاز می شوند قابل ذخیره است.

max_connections

تعداد تمام کانکشن های همزمان به SQL (مقدار پیش فرض آن ۱۰۰ می باشد)

max_user_connections

تعداد کانکشن های همزمان یک user به دیتابیس

max_allowed_packet

حداکثر اندازه اطلاعات قابل ذخیره و بروز شدن در دیتابیس