آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

مدیریت Service Monitor در Directadmin

Service Monitor in directadmin

برای مشاهده وضعیت سرویس های سرور از داخل دایرکت ادمین می توانید از گزینه Service Monitor استفاده نمایید.

Service Monitor

برای تغییر در مشاهده و یا عدم مشاهده هر یک از سرویس ها باید فایل زیر را ویرایش نمایید.

/usr/local/directadmin/data/admin/services.status

و وضعیت آن را بروی OFF تنیم نمایید.

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید:

به مسیر زیر بروید:

 cd /usr/local/directadmin/custombuild

و دستورات زیر را اجرا نمایید:

./build update
./build clean
./build php n
./build suphp
./build rewrite_confs

مشاهده نسخه MySQL در Cpanel

Find Out MySQL Server Version Number

برای نمایش نسخه mysql در ssh از دستور زیر استفاده نمایید.

mysqladmin -u root -p version

سپس پسورد root mysql را وارد نمایید تا اطلاعات mysql نمایش داده شود.

تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

change phpmyadmin address

ابتدا مسیر زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf

در محتوای نمایش داده شده خط مربوط به phpmyadmin  را به نام دلخواه تغییر دهید:

Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin/
Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin/

تغییرات را ذخیره نمایید و سرویس httpd  را restart  نمایید.

service httpd restart

غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force

Disable Brute Force Notifications in Directadmin

برای غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin  می توانید فایل زیر را ویرایش نمایید:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

و خط زیر را اضافه نمایید:

hide_brute_force_notifications=1

در پایان سرویس directadmin  را restart نمایید:

service directadmin restart

Redirect کردن آدرس سایت در Cpanel

Add Redirects to  Website Using cPanel

وارد cpanel شوید و روی Redirects کلیک کنید.

redirect

سپس نوع redirect و نام دامنه ای که می خواهید redirect شود را انتخاب نمایید.

ادامه ی مطلب

مشکل timeout در file manager در Directadmin

folder disk usage in filemanager

در صورتی که تعداد فایل های شما در filemanager  بسیار زیاد باشد در هنگام باز کردن filemanager و پوشه های درون آن با خطای timeout مواجه می شوید.

برای رفع این مشکل در مسیر زیر :

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

باید خط زیر را اضافه نمایید:

filemanager_du=0

و سرویس directadmin را restart نمایید.

توجه داشته باشید با این تغییر امکان مشاهده حجم directory ها در filemanager وجود نخواهد داشت.

خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

در صورت مواجه با این مشکل دستورات زیر را استفاده نمایید:

Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set custombuild 1.2
./build set apache_ver 2.4
./build update
./build clean
./build apache d
./build suphp d

غیرفعال کردن ایمیل پیش فرض directadmin

Why is there a system email account for all domains I create

در صورتی که تمایل به دریافت ایمیل در آدرس ایمیل default  به username@domain.com ندارید و یا spam ها این ایمیل را پر نمده اند می توانید آن را غیرفعال نمایید. می توانید وارد اکانت خود شوید و به قسمت Forwarders  وارد شوید و ایمیل خود را به :fail:  فوروارد کنید:

username    -->   :fail:

تمام ایمیل های دریافتی reject خواهد شد. بجای :fail:  میتوانید از:blackhole: استفاده نمایید تا تمام ایمیل ها drop/ignore شوند.

username    -->   :blackhole:

تغییر نام user در Directadmin

How to change a DirectAdmin username

برای تغییرusername  یک اکانت وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستور زیر را اجرا نمایید:

./change_username.sh olduser newuser