آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / websitepanel (صفحه ی 3)

websitepanel

اضافه نمودن mimetype

اضافه نمودن mimetype  از طریق iis و وبکانفیگ و وبسایت پنل

Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. MimeType روش استاندارد شناسایی محتوا در اینترنت است و با استفاده از آن می توان انواع پسوندهای mime را برای استفاده در وبسایت خود سفارشی نمود.

هر فرمت Mime شامل یک نوع محتوا (MimeType)  و یک زیر نوع (sub Type)است که نوع دیتای ذخیره شده در فایل را مشخص می کند.

جهت اضافه کردن mime type از سه طریق می توانید اقدام نمائید:

ادامه ی مطلب

خطای HTTP Error 500.19-Internal Server Error

There is a duplicate ‘system.web.extensions/scripting/scriptResourceHandler’ section defined

http-error-500

علت مشاهده این خطا بدلیل هماهنگ نبودن نسخه .net تنظیم شده در هاست و نسخه .net   تنظیم شده وبسایت در فایل web.config می باشد. بعنوان مثال وبسایت شما با  .net framework 2 طراحی شده است اما در هاست net 4.5  را انتخاب نموده اید. بنابراین جهت رفع این مشکل شما باید از طریق IIS و از قسمت Application pool نسخه .net را بطور صحیح و به ورژن ۲ تغییر دهید. بهتر است قبل از اعمال تنظیمات و جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی  فایل web.config را تغییر نام داده و بعد از تنظیم نمودن نسخه .net  بحالت قبل بازگردانید.

خطای Warning: Fatal error 9001

Warning: Fatal error 9001

زمانیکه این خطا اتفاق می افتد امکان ذخیره و یا آپدیت اطلاعات دیتابیس و یا بکآپ گیری امکانپذیر نخواهد بود.

علت وقوع این خطا ممکن است بدلیل از دسترس خارج شدن دیتابیس باشد که مشکل دیتابیس با  offline & online  نمودن دیتابیس برطرف خواهد شد.

offline

ادامه ی مطلب