آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / رفع مشکل سرور (صفحه ی 6)

رفع مشکل سرور

مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests

گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند.

برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:

netstat -lnp | grep named

در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت ۵۳ گوش می دهند. در صورتی که چنین نبود باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/named.conf

توجه داشته باشید عبارت زیر وجود داشته باشد:

allow-query { localhost; };
recursion no;

و دو خط زیر غیرفعال باشند:

//listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
//listen-on-v6 port 53 { ::1; };

پورت ۵۳ در فایروال باید باز باشد.

در پایان دستورات زیر را اجرا نمایید:

/etc/init.d/iptables stop
/sbin/chkconfig iptables off

برای تنظیم دوباره named.conf  بصورت زیر عمل کنید:

cd /etc
cp named.conf named.conf.BAK
wget -O /etc/named.conf http://www.directadmin.com/named.conf

سپس اسکریپت زیر را اجرا کنید.

 

مشاهده bash

فایل را با نام bash.sh ذخیره کنید و دستور زیر را اجرا کنید.

sh bash.sh >>/etc/named.conf

در صورت عدم رفع مشکل ابتدا bind  را حذف نمایید.

yum remove bind

 ومجدد نصب نمایید:

yum install bind

سپس کد زیر را در فایلی به نام fix.sh  ذخیره نمایید و پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید.

مشاهده bahs file

سپس آن را اجرا نمایید:

sh fix.sh

خطای Address already in use: make_sock: could not bind to address

Address already in use: make_sock: could not bind to address

در صورتی که با این خطا مواجه می شوید در انتهای خطا port مربوط به مشکل قابل مشاهده است و در اکثر موارد ۸۰ می باشد.

Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

دستور زیر را اجرا نمایید:

netstat -ltnp | grep ':80'

خروجی آن proccess های در حال استفاده را نشان می دهد.

tcp        ۰      ۰ ۱۲۷٫۰٫۰٫۱:۸۰                ۰٫۰٫۰٫۰:*                   LISTEN      ۱۴۴۸۰/litespeed

کافی است این proccess ها را kill کنید.

kill -9 14480

در پایان سرویس httpd را restart نمایید.

service httpd restart

مشکل Saved filesize is less than uploaded filesize

Saved filesize is less than uploaded filesize

برای رفع این مشکل باید در کنترل پنل  وارد مسیر زیر شوید:

 User Level -> Site Summary / Stats / Logs -> Disk Uage -> Update

و روی گزینه Update کلیک نمایید.

update

خطای Roundcube connection to storage server failed

Roundcube connection to storage server failed

برای بررسی این خطای connection to storage server failed ابتدا بررسی نمایید فضای ایمیل یا هاست یا سرور شما پر نشده باشد.

همچنین فایل زیر در سرور را بررسی نمایید و مطمئن شوید اطلاعات localhost صحیح باشد.

/etc/hosts

در فایل Hosts حتما عبارت زیر درج شده باشد.

۱۲۷٫۰٫۰٫۱ localhost

حق دسترسی و مالکیت های مسیر پوشه های ایمیل ها را در اکانت مورد نظر بررسی کنید.

برای تنظیم دسترسی تمام اکانت ها در مسیر scripts از دستور زیر استفاده کنید.


cd /usr/local/directadmin/scripts
sh set_permissions.sh all

در صورت عدم رفع مشکل دستورات زیر را اجرا کنید.

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build todovecot
./build dovecot
./build exim

 

گاهی ممکن است با تنظیم مجدد پسورد ایمیل مشکل برطرف شود، پس به دایرکت ادمین هاست خود رفته و پسورد ایمیل مورد نظر مجددا تنظیم کنید و سپس ورود به webmail را بررسی نمایید.

 

 

 

بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load

ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

دستور زیر را اجرا می کنیم:

mysql -u da_admin -p

پسورد را وارد می نماییم.
سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می باشد:

mysql>show processlist;

برای مشاهده لیست کامل کوئری ها از دستور زیر استفاده کنید.

SHOW FULL PROCESSLIST;