آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / رفع مشکل سرور (صفحه ی 5)

رفع مشکل سرور

خطای Message size exceeds maximum permitted

Message size exceeds maximum permitted

 در صورتی که ایمیل شما برگشت می خورد و با پیغام بالا مواجه می شوید به این معنا می باشد حجم ایمیل ارسالی توسط شما از حجم تعریف شده در سرویس exim سرور مقصد بیشتر می باشد. این مقدار به طور پیش فرض در exim برابر ۲۰Mb تنظیم شده است. برای تغییر و افزایش آن باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/exim.conf

و مقدار عبارت message_size_limit را تغییر دهید.

رفع مشکل سرور

خدمات رفع مشکل سرورهای Directadmin بصورت ساعتی روی سرور شما قابل انجام می باشد

  •  هر ساعت کار فنی معادل ۳۰۰۰۰ تومان
  • حداقل میزان کار فنی جهت رفع مشکل معادل یک ساعت محاسبه می شود
  • در صورت عدم رفع مشکل، هزینه بررسی و زمان کار فنی انجام شده معادل یک ساعت کار فنی خواهد بود

برای مشاهده تعرفه خدمات رفع مشکل به لینک زیر مراجعه نمایید:

خدمات رفع مشکل سرور

4RLipl1367243781

مدیریت سرور

مدیریت سرورهای اختصاصی و مجازی مبتنی بر Directadmin بصورت زیر انجام می شود

  • مدیریت ماهیانه سرور ماهیانه ۵۰۰۰۰ تومان
  • مدیریت سالیانه سرور  سالیانه ۵۰۰۰۰۰ تومان

serversetup  موظف است تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکل شما انجام دهد.
مدت زمان رفع مشکل با توجه به نوع مشکل متفاوت می باشد.
در صورت ایجاد تغییرات و حذف فایل های سیستمی سرور توسط شما، serversetup تضمین در جهت رفع مشکل نخواهد داد.

در صورتی که کاربر سرویس مدیریت سرور serversetup  نمی باشد و برای رفع مشکل سرور نیاز به کمک دارید به قسمت رفع مشکل سرور مراجعه نمایید.

برای مشاهده تعرفه خدمات سرور اختصاصی روی لینک زیر کلیک نمایید:

خدمات مدیریت سرور

server-management2-990x400

خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes

در صورتی در هنگام بازگردانی دیتابیس با خطای بالا مواجه شدید فایل my.cnf را ویرایش نمایید.

nano /etc/my.cnf

و مقدار زیر را در آن قرار دهید.

max_allowed_packet=3000M

توجه داشته باشید در ابتدای فایل باید عبارت زیر وجود داشته باشد.

[mysqld]

در غیر این صورت آن را به ابتدای فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره کنید.

در نهایت سرویس Mysql را restart نمایید و مجددا backup را بازگردانی کنید.

service mysqld restart

خطای usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

 usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

در فایل config  مربوط به  apacheسرور در مسیر :

/usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

یا در صورت استفاده از suphp  :

/usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.suphp

خط زیر را اضافه نمایید:

"--with-expat=builtin" 

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

./build clean
./build apache
service httpd restart
./build php n

مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests

گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند.

برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:

netstat -lnp | grep named

در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت ۵۳ گوش می دهند. در صورتی که چنین نبود باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/named.conf

توجه داشته باشید عبارت زیر وجود داشته باشد:

allow-query { localhost; };
recursion no;

و دو خط زیر غیرفعال باشند:

//listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
//listen-on-v6 port 53 { ::1; };

پورت ۵۳ در فایروال باید باز باشد.

در پایان دستورات زیر را اجرا نمایید:

/etc/init.d/iptables stop
/sbin/chkconfig iptables off

برای تنظیم دوباره named.conf  بصورت زیر عمل کنید:

cd /etc
cp named.conf named.conf.BAK
wget -O /etc/named.conf http://www.directadmin.com/named.conf

سپس اسکریپت زیر را اجرا کنید.

 

مشاهده bash

فایل را با نام bash.sh ذخیره کنید و دستور زیر را اجرا کنید.

sh bash.sh >>/etc/named.conf

در صورت عدم رفع مشکل ابتدا bind  را حذف نمایید.

yum remove bind

 ومجدد نصب نمایید:

yum install bind

سپس کد زیر را در فایلی به نام fix.sh  ذخیره نمایید و پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید.

مشاهده bahs file

سپس آن را اجرا نمایید:

sh fix.sh

خطای Address already in use: make_sock: could not bind to address

Address already in use: make_sock: could not bind to address

در صورتی که با این خطا مواجه می شوید در انتهای خطا port مربوط به مشکل قابل مشاهده است و در اکثر موارد ۸۰ می باشد.

Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

دستور زیر را اجرا نمایید:

netstat -ltnp | grep ':80'

خروجی آن proccess های در حال استفاده را نشان می دهد.

tcp        ۰      ۰ ۱۲۷٫۰٫۰٫۱:۸۰                ۰٫۰٫۰٫۰:*                   LISTEN      ۱۴۴۸۰/litespeed

کافی است این proccess ها را kill کنید.

kill -9 14480

در پایان سرویس httpd را restart نمایید.

service httpd restart

مشکل Saved filesize is less than uploaded filesize

Saved filesize is less than uploaded filesize

برای رفع این مشکل باید در کنترل پنل  وارد مسیر زیر شوید:

 User Level -> Site Summary / Stats / Logs -> Disk Uage -> Update

و روی گزینه Update کلیک نمایید.

update

خطای Roundcube connection to storage server failed

Roundcube connection to storage server failed

برای بررسی این مشکل ابتدا بررسی نمایید فضای ایمیل یا هاست شما پر نشده باشد.

همچنین فایل زیر را بررسی نمایید و مطمئن شوید اطلاعات localhost صحیح باشد.

/etc/hosts

حق دسترسی و مالکیت های مسیر پوشه های ایمیل ها را در اکانت مورد نظر بررسی کنید.
در صورت عدم رفع مشکل دستورات زیر را دنبال نمایید:

cd /home
/etc/init.d/dovecot stop
rm -f */imap/*/*/Maildir/dovecot*
rm -f */imap/*/*/Maildir/.*/dovecot*
rm -f */Maildir/dovecot*
rm -f */Maildir/.*/dovecot*
/etc/init.d/dovecot restart

همچنین می توانید در ادامه تنظیمات exim را نیز update  نمایید.

wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

در نهایت سرویس exim  را restart نمایید.

service eixm restart

بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load

ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

دستور زیر را اجرا می کنیم:

mysql -u da_admin -p

پسورد را وارد می نماییم.
سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می باشد:

mysql>show processlist;

12345