آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / رفع مشکل سرور (صفحه ی 3)

رفع مشکل سرور

نصب Gearman‎ در Directadmin

 install gearman 

دستورات زیر را اجرا کنید:

yum install libgearman.x86_64 libgearman-devel.x86_64
pecl install gearman

در پایان عبارت زیر را در فایل php.ini سرور خود قرار اضافه نمایید.

extension=gearman.so

recreate تمام رکوردهای DNS

How to recreate all zone db files

برای recreate کردن اطلاعات DNS در مسیر /var/named می توانید از اسکریپت زیر استفاده نمایید.

دانلود bash file

پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید و آن را اجرا نمایید.

sh fix.sh

خطای shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

برای رفع مشکل می توانید وارد مسیر زیر شوید.

nano /etc/dovecot.conf

و مقادیر زیر را تنظیم نمایید.

auth_verbose = no
auth_debug = no

 

 

همچنین لینک زیر نیز ممکن است به رفع مشکل کمک نماید.

rebuild your /etc/virtual directory

نصب ImageMagick در Directadmin

ImageMagick Install in Directadmin

ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید.

yum install ImageMagick
yum install ImageMagick-devel

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید.

cd /usr/local/src
wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz
tar zxf imagick-3.0.1.tgz
cd imagick-3.0.1
phpize
./configure
make
make install

در پایان مسیر نصب extension نمایش داده می شود، این مسیر را باید در فایل php.ini و در قسمت extension_dir اضافه نمایید.

مانند زیر:

extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"

کد زیر را نیز به انتهای فایل php.ini سرور اضافه کنید.

extension=imagick.so

در پایان سرویس Apache را restart نمایید.

service httpd restart

به جای تمام مراحل بالا می توانید از دستور زیر نیز کمک بگیرید.

/usr/local/php5/bin/pecl install imagick

ممکن است به جای php5 نام مسیر php5X باشد( به جای X باید نسخه php را وارد کنید مانند php55)

نصب mailparse در Directadmin

 Installation  mailparse

برای این کار دستورات زیر را اجرا نمایید.

rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/re2c/re2c-0.13.5-1.el6.rf.x86_64.rpm
pecl install mailparse

مخزن مورد نظر را از لینک زیر جستجو کنید:

http://pkgs.repoforge.org/re2c/

repair دیتابیس از طریق ssh

repair database ssh

برای اینکار ابتدا رمز da_admin را پیدا کنید.

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

سپس از دستور زیر استفاده نمایید.

mysqlcheck -u da_admin -p --auto-repair --all-database

در صورتی که می خواهید در Cron دیتابیس خود را بصورت مداوم repair کنید می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --optimize --all-databases

و یا

mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --all-databases

نصب suhosin در Directadmin

Install suhosin

برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید:

mkdir -p /usr/src/suhosin
cd /usr/src/suhosin
wget https://download.suhosin.org/suhosin-0.9.38.tar.gz
tar -xzvf suhosin-0.9.38.tar.gz
cd suhosin-0.9.38
phpize
./configure 
make
make install
آخرین نسخه را همیشه از آدرس زیر دانلود کنید:
https://suhosin.org/stories/download.html

خروجی خط مشابه زیر است که مسیر قرار گیری فایل extensions می باشد:

Installing shared extensions: /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

فایل php.ini  را ویرایش نمایید.

مسیر extension_dir را با مسیر صحیح قرار گیری  extensions آدرس دهی کنید.

extension_dir = /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613

خط زیر را نیز به انتهای php.ini  اضافه نمایید:

extension=suhosin.so

در نهایت apache  را restart  نمایید.

service httpd restart

اکنون می توانید سایر تنظیمات suhosin  را انجام دهید.

استفاده از UTF-8 در Directadmin

use the UTF-8 encoding in Directadmin

برای اینکار وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced

با توجه به Skin مربوط به Directadmin موارد زیر را انجام دهید.

برای Skin پیش فرض enhanced

 cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html
perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html
echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

تغییر مقدار سیستم بررسی load سرور در Directadmin

change  System Load checker value

فایل زیر را ویرایش نمایید:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

مقادیر زیر را بصورت دلخواه اضافه نمایید:

check_load=10.0
check_load_minute=1

در پایان سرویس directadmin  را restart  نمایید.

service directadmin restart

رفع خطای Unable to read /etc/virtual

 Completely Rebuild  /etc/virtual

در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید.

Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file
open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory
/etc/virtual/: No such file or directory

باید virtual خود را rebuild نمایید.

ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید.

cp -R /etc/virtual/  /etc/virtual.bak

اسکریپ زیر را دانلود نمایید.

دانلود shell script

پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید و آن را اجرا نمایید.

sh fix.sh

12345