آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Cpanel / اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel

اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel

اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel
امتیاز بدهید

Add SPF Records for all Accounts on cPanel Server

برای اضافه کردن SPF برای یک اکانت دستور زیر را استفاده کنید:

/usr/local/cpanel/bin/spf_installer username

به جای username نام user مورد نظر را وارد کنید.

برای اضافه کردن SPF برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/spf_installer "${USER##*/}"; done

برای اضافه کردن DKIM برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/dkim_keys_install "${USER##*/}"; done