آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / MsSQL / فعال کردن clr در sql

فعال کردن clr در sql

فعال کردن clr در sql
امتیاز بدهید

روش فعال نمودن  clr در sql

خطوط زیر را جهت فعالسازی clr در new query جدید در sql اجرا نمائید:

if not exists(

SELECT value

FROM sys.configurations

WHERE name = 'clr enabled'

and value = 1

)

begin

exec sp_configure @configname=clr_enabled, @configvalue=1

reconfigure

end